REQUISITS D’ACCÉS

El CEI d’Almenar recolza iniciatives emprenedores en funció de l’acompliment de tres paràmetres :

• Iniciatives que continguin cert grau d’innovació/tecnologia
• Iniciatives que tinguin perspectives de viabilitat econòmica
• Iniciatives que puguin repercutir favorablement a la diversificació de la economia de Lleida i en la creació d’ocupació (s’analitza el sector d’activitat, el nombre dels llocs de treball i la qualitat dels llocs de treball)

Els projectes que superin aquests tres condicionants poden rebre, bàsicament, els següents serveis:

• Assessorament en la elaboració del pla d’empresa
• Assessorament en la recerca de finançament (Subvencions, ajuts, finançament sense avals, participacions minoritàries en el capital de les empreses,…)
• Assessorament tecnològic (protecció de patents, recerca de proveïdors de tecnologia, …)
• Prescripció a d’altres entitats especialitzades

  • globalLleida