disponibilitat de locals

  LLOGUER
MÒDUL M2  4,00 €
        D2 45  180,00 €
        D3

Sala Coworking

Preu per taula. Primers sis mesos gratuït, a partir del 7è mes 50,00 €
        D4 45  180,00 €
D5 45 180,00 €
D6 45 180,00 €
D7 90   270,00 €

L’edifici de nova construcció està dotat de 5 mòduls de 45m2, destinats a viver, oficines i negocis, 1 espai de 90m2, que es destina inicialment a la incubació de projectes, el qual va dirigit al treball co-working principalment. Tots els espais però poden ser arrendats per metres, i segons demanda. La  Comissió Tècnica es disposa a estudiar i valorar acords per a diferents tipus de d’arrendaments, complint amb la normativa que estableixen les bases reguladores. Tots els mòduls inclouen un sistema d’alarma que el subvenciona el mateix Centre i que és gestionat per cada empresa.

Les instal·lacions estan pensades per persones i empreses amb necessitats d’espai, visibilitat i prestigi. La ubicació al centre ofereix grans possibilitats a cost segons demanda i versatilitat en l’ús dels mòduls.

Un Centre assequible. Els preus del Centre són dinàmics i s’estableixen per trams. Fins a 50m2 el metre costa 4 €. És a dir els 4 mòduls es poden arrendar per metres a 4€ el m2.

El segon tram de 50 a 100m2 costa 3 €.

En funció del nombre d’emprenedors que ocupin un local > 50m2 i dels metres ocupats, el preu de l’arrendament disminuirà.

Sala Coworking.  És una sala destinada a que diverses empreses comparteixin un mateix espai i formin part d’una comunitat de coworquers. El preu per poder ser usuari de la mateixa és gratuït durant els primers sis mesos, a partir del 7è mes el preu és de 50€ fins al 24 è mes i a partir d’aquest 80 € mensuals. Aquest espai inclou una taula, una cadira, una calaixera i un armari, així com el dret d’ús dels espais comuns.

  • aj_borges
  • globalLleida