requisits d’accés

El cei cervera recolza iniciatives emprenedores en funció de l’acompliment de tres paràmetres :

  • Iniciatives que continguin cert grau d’innovació/tecnologia
  • Iniciatives que tinguin perspectives de viabilitat econòmica
  • Iniciatives que puguin repercutir favorablement a ladiversificació de la economia de Lleida i en la creació d’ocupació (s’analitza el sector d’activitat, el nombre dels llocs de treball i la qualitat dels llocs de treball)

Els projectes que superin aquests tres condicionants poden rebre, bàsicament, els següents serveis:

  • Assessorament en la elaboració del pla d’empresa
  • Assessorament en la recerca de finançament (Subvencions, ajuts, finançament sense avals, participacions minoritàries en el capital de les empreses,…)
  • Assessorament tecnològic (protecció de patents, recerca de proveïdors de tecnologia, …)
  • Prescripció a d’altres entitats especialitzades
  • Ubicació de l’empresa en el Centre d’empreses Innovadores.
  • escut_paeriacervera
  • globalLleida