disponibilitat de locals

MÒDUL M2  5€/m2
1 11  55,00 €  5€/m2
2 12  60,00 €  5€/m2
3 26  130,00 €  5€/m2
4 12  48,00 €  4€/m2
5 12  48,00 €  4€/m2
Ajuntament de Talarm
MÒDUL M2   bonificacions
1 7  100,00 € 50%  50,00 €
2 7  100,00 € 50%  50,00 €
3 9  100,00 € 50%  50,00 €
Sala  compartida 28  360,00 €  50,00 €  180,00 € 30 euros per empresa
Amb capacitat per a 6 empreses. Actualment n’hi ha 5 d’instal·lades

 

 

Sala compartida: 28 m2: 5 empreses, amb una capacitat de 6

Despatx individual 1: 7 m2: Ocupat per una empresa

Despatx individual 2: 7 m2: Desocupat

Despatx individual 3: 9 m2: Desocupat

Sala de reunions: 10 m2

 

El viver compta també amb una sala de reprografia, cafetera… i un lavabo

 

Les tarifes són de 60 € per ocupar la sala compartida i 100€ pels despatxos individuals (tots tenen dret a disposar de la sala de reunions) amb les bonificacions del 50% en els següents casos:

-Empreses/auto ocupació/autònoms instal·lats al viver d’empresa de nova creació i/o implantació al municipi i/o comarca.

-Empreses instal·lades al viver d’empresa amb creació de nous llocs de treball.

-Empreses consolidades, que implantin delegacions de les mateixes a Talarn.

  • escutJussa
  • globalLleida