requisits d’accés

Podran optar a ocupar els mòduls disponibles al CEI Tàrrega aquelles empreses que compleixin un dels següents requisits:

1) Ser una empresa innovadora de menys de dos anys d’antiguitat.

2) Ser una empresa de més de 2 anys d’antiguitat que tingui com a objectiu instal.lar-se al viver CEI Tàrrega amb la intenció d’afavorir el llançament d’un nou producte o servei, que pugui ser justificat com una innovació.

El CEI Tàrrega recolza iniciatives emprenedores en funció de l’acompliment de tres paràmetres :

  • Iniciatives que continguin cert grau d’innovació/tecnologia
  • Iniciatives que tinguin perspectives de viabilitat econòmica
  • Iniciatives que puguin repercutir favorablement a la diversificació de la economia de Lleida i en la creació d’ocupació (s’analitza el sector d’activitat, el nombre dels llocs de treball i la qualitat dels llocs de treball)

Els projectes que superin aquests tres condicionants poden rebre, bàsicament, els següents serveis:

  • Assessorament en la elaboració del pla d’empresa
  • Assessorament en la recerca de finançament (Subvencions, ajuts, finançament sense avals, participacions minoritàries en el capital de les empreses,…)
  • Assessorament tecnològic (protecció de patents, recerca de proveïdors de tecnologia, …)
  • Prescripció a d’altres entitats especialitzades
  • Ubicació de l’empresa en el Centre d’empreses Innovadores.

jujuju