Avís Legal

Avís legal

Aquest lloc web ha estat creat pel CEEILLEIDA, en endavant “www.ceeilleida.com”, amb domicili social a l’Edifici CEEI, Complex de La Caparrella, 25192 Lleida, amb C.I.F G-25.574.260, entitat que presta serveis de promoció, creació i implantació d’empreses innovadores i de base tecnologica en la província de Lleida, per mitjà del website, allotjada sota la URL http://www.ceeilleida.com, en endavant (el website).

El fet d’accedir a aquest lloc web implica el coneixement i acceptació dels següents:

Termes i Condicions d’Ús

 1. Disposicions Generals.www.ceeilleida.com és un website la finalitat de la qual és la promoció, creació i implantació d’empreses innovadores i de base tecnològica en la província de Lleida gracies als ajuts de fons europeus Feder. El mer accés no implica l’establiment de cap tipus de relació comercial entre www.ceeilleida.com i l’usuari.

  Els continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos en aquest lloc web no estan concebuts, ni dirigits a aquelles persones que resideixin en jurisdiccions on aquests continguts no es trobin autoritzats.

  www.ceeilleida.com es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el website, i la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment, sense previ avís.

 2. Serveis i Continguts del website.www.ceeilleida.com no controla la utilització que d’aquest website i dels seus continguts i serveis facin els seus usuaris, de forma tal que l’usuari es compromet a utilitzar els serveis oferts per aquest website, de conformitat amb la llei, els presents termes i condicions d’ús i a les normes de bona fe, moral i ordre públic generalment acceptades.

  A conseqüència d’això www.ceeilleida.com no és responsable dels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de la incorrecta, inadequada o inadequada utilització que els usuaris realitzin del present website o dels seus serveis.

  www.ceeilleida.com no és responsable pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ser deguts a la falta de disponibilitat o de continuïtat del webiste o de qualsevol dels seus serveis, o per les errades en l’accés a les diverses pàgines web enllaçades o aquelles des de les quals es presten determinats serveis. www.ceeilleida.com no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest lloc web estigui lliure d’error o no causi cap dany.

  A més, www.ceeilleida.com no controla, ni garanteix l’absència de virus informàtics, que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (software i hardware) o en els documents i fitxers electrònics emmagatzemats en el sistema informàtic dels usuaris del website.

  Els continguts inclosos el website provenen d’elaboració pròpia o de tercers. En raó d’aquesta circumstància www.ceeilleida.com no garanteix la total exactitud dels continguts, a pesar que empra els seus millors esforços en aquest sentit.

  www.ceeilleida.com posa a la disposició dels usuaris enllaços electrònics (links), que permeten l’accés a pàgines web gestionades per tercers. www.ceeilleida.com no exerceix cap titularitat ni control sobre els mateixos, limitant-se a facilitar als usuaris l’accés als continguts als quals es dirigeixi per mitjà de l’enllaç. www.ceeilleida.com no comercialitza ni ofereix els continguts i serveis disponibles en el websites enllaçats, i per tant, no assumeix cap responsabilitat sobre els continguts d’esmentats webs o websites, ni sobre els productes i serveis en aquestes disponibles.

 3. Propietat Intel·lectual i Industrial.Aquest lloc web i els continguts que alberga (disseny gràfic, imatges, codis font, marques, noms comercials, denominacions, altres signes distintius o links de tercers, etc) estan subjectes a la protecció establerta en la legislació vigent de propietat intel·lectual i industrial.

  L’accés als serveis de www.ceeilleida.com no suposa la cessió o llicència total o parcial de dits drets, ni confereix cap dret de reproducció, transformació, comunicació pública o distribució de esmentats continguts sense la prèvia autorització expressa de www.ceeilleida.com o del tercer titular dels drets afectats.

 4. Protecció de Dades Personals.La visita a aquest website no implica que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. En el cas que l’usuari faciliti alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquest lloc web, seran utilitzats en la forma i amb les limitacions i drets que recull la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD). Les dades seran incorporats als fitxers de dades de caràcter personal dels quals és responsable www.ceeilleida.com, on seran tractats en conformitat amb l’establert en la LOPD.

  Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal, consenteixen inequívocament la incorporació de les seves dades als fitxers dels quals és responsable www.ceeilleida.com, així com al tractament informatitzat o no dels mateixos amb la finalitat de que puguin ser utilitzats per www.ceeilleida.com, amb la finalitat d’oferir serveis de promoció, creació i implantació d’empreses innovadores i de base tecnologica en la província de Lleida.

  Els usuaris les dades dels quals siguin objecte de tractament podran exercir gratuïtament els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes especificats en la LOPD. Aquests drets podran ser exercitats comunicant-se per escrit a CEEILLEIDA, Edifici CEEI, Complex de La Caparrella, 25192 Lleida. Així mateix, www.ceeilleida.com procedirà a la cancel·lació de les dades recollides quan deixin de ser necessaris o pertinents per a la finalitat per a la qual haguessin estat recaptats.

  www.ceeilleida.com adoptarà les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per a evitar la seva alteració, pèrdua o tractament no autoritzat.

  En el moment de procedir a la recollida de les dades s’indicarà el caràcter voluntari o obligatori de les dades objecte de recollida. La negativa a proporcionar les dades qualificades com obligatoris suposarà la no prestació o impossibilitat d’accedir al servei per als quals eren sol·licitats. Així mateix, podran facilitar-se dades de manera voluntària amb l’objectiu que puguin prestar-se de manera més òptima els serveis oferts.

 5. Jurisdicció i Legislació Aplicable.www.ceeilleida.com i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur o legislació aplicable que pogués correspondre’ls se sotmeten, en quant als termes i condicions que regeixen aquest website i totes les relacions que poguessin derivar-se, al disposat per la legislació espanyola.

  Qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o la utilització d’aquest website es sotmet a l’exclusiva jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Lleida (Espanya), tret que la legislació aplicable determini de forma imperativa un altre fur.

tira_logos2

imgres

balaguer bell-lloc urgell consell comarcal de l'alt urgell les borges paeria de cervera aran consell comarcal del pallars jussà pallars sobirà solsones centre tec forestal de catalunya Seu d'Urgell tarrega UdL aj lleida