com arribar

Les instal·lacions del CEEILLEIDA es troben 6km de Lleida per la carretera de Saragossa. Venint des de Lleida, a uns 2km agafi el desvio a la dreta com si volgués entrar al polígon de Parc de la Creu del Batlle per agafar la antiga carretera de Saragossa. Continuï la carretera fins arribar a un desvio a mà dreta on ja veurà un cartell que indica el CEEI. Pugi la carretera i a uns 500 metres ja veurà el nostre edifici davant seu a la vora superior dreta de la rotonda.

comarribar_ceeilleida

  • diputlleida2
  • globalLleida