disponibilitat de locals

 

Mòdul m2 preu mig*
CEEI 1
1.1 62,26 200,00
1.2 74,39 200,00
1.3 81,23 200,00
1.4 82,09 200,00
1.5 86,56 200,00
1.6 33,93 150,00
1.7 36,65 150,00
1.8 35,86 150,00
1.9 44,21 150,00
1.10 35,72 150,00
CEEI 2
2.1 27,67 50,00
2.2 35,72 60,00
2.3 35,15 60,00
2.4 21,00 50,00
2.5 37,72 60,00
2.6 36,20 60,00
2.7 34,90 60,00
2.9 114,50 200,00
2.12 17,00 50,00
2.13 17,00 50,00
2.14 15,41 50,00
2.15 16,38 50,00
2.16 31,82 60,00
CEEI 3
3.2 40,00 100,00
3.3 55,26 150,00
3.4 53,21 150,00
3.5 21,00 80,00
3.6 21,28 80,00
3.7 29,23 100,00
3.8 28,68 100,00
3.9 29,42 100,00
3.10 29,82 100,00
3.11 93,57 200,00
3.12 71,46 200,00
3.13 122,26 250,00
     
     
1er any= 50%    
2n any= 100%    
3r any= 150%    

 

Relació de documentació per sol·licitar l’accés a la incubadora del CEEILLEIDA:

  • Pla d’empresa (sol·liciteu les eines informàtiques per elaborar el pla d’empresa al 973 22 11 19 – Josep Ma Barrufet.)
  • CV del socis
  • Instància (descarregar model)
  • Còpia de les escriptures de l’empresa
  • Còpia dels DNIs dels socis
  • Còpia NIF de l’empresa
  • diputlleida2
  • globalLleida